Cestovní pasy

Cestovní pasyCestovní pasy, o které bylo zažádáno do dne:

08.11.2017

(tj. 08.11.2017 a dříve)

jsou připraveny k vyzvednutí. Občané si mohou vyhotovené cestovní pasy vyzvednout v kanceláři č. 137 na

MěÚ Třinec v úředních hodninách, tj.

pondělí: 8:00 - 17:00
úterý: 8:00 - 13:00
středa: 8:00 - 17:00