Pravidla soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2017


Město Třinec vyhlašuje soutěž Stavba roku 2017 ve třech kategoriích a za těchto podmínek:

I. kategorie – stavby pro bydlení


Jedná se o rodinné domy, bytové domy, a to jak novostavby, tak i stavební úpravy, přístavby a  nástavby stávajících objektů.

II. kategorie – stavby komerčního charakteru


Jedná se o nové objekty i stavební úpravy, přístavby a nástavby stávajících objektů.

III. kategorie – Obnova fasád stávajících objektů a veřejných prostranství


Náležitosti přihlášky do soutěže:
 • přihlášku si můžete stáhnout ze stránky Formuláře - Stavební řád a územní plánování;
 • název a místo stavby, název (jméno) stavebníka a autora návrhu;
 • datum vydání a čj. stavebního povolení nebo ohlášení stavby;
 • datum vydání a čj. kolaudačního rozhodnutí, kolaudačního souhlasu nebo oznámení o zahájení užívání stavby;
 • barevná fotodokumentace u novostaveb (není podmínkou);
Podmínky zařazení stavby do soutěže:
 • stavba musí být umístěna na území města Třince;
 • stavba musí být dokončená (tj. vydáno kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas nebo oznámení o zahájení užívání stavby) v období od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2017;
 • stavba je viditelná z veřejných komunikací (nebudou hodnoceny stavby v uzavřených areálech podniků);
 • přihláška do soutěže bude podána do 31. 10. 2017 na Odbor stavebního řádu a územního plánování Městského úřadu Třinec;
 • přihlášku do soutěže podá stavebník, příp. jiný občan nebo podnikající fyzická či právnická osoba se souhlasem stavebníka;
 • stavebník souhlasí se zveřejněním základních údajů o stavbě včetně fotodokumentace ve sdělovacích prostředcích.

Hodnocení soutěže:


Vyhodnocení soutěže provede nezávislá komise, schválená Radou města Třince. Komise bude hodnotit:
 • celkový vzhled staveb zařazených do soutěže včetně terénních úprav kolem objektu;
 • projekt stavby a z toho vyplývající rozdělení odměny mezi autora návrhu a stavebníka.
Výsledek hodnocení bude předložen ke schválení Radě města Třince a následně zveřejněn v místních sdělovacích prostředcích. Město Třinec má právo některé z cen neudělit, neotevřít některou kategorii nebo sloučit kategorie.

Stavebník a autor vyhodnocené stavby budou odměněni finančními částkami v této výši:

  I. kategorie 1. místo – 30000,- Kč
  2. místo – 20000,- Kč
  3. místo – 10000,- Kč
  II. kategorie 1. místo – 30000,- Kč
  2. místo – 20000,- Kč
  3. místo – 10000,- Kč
  III. kategorie 1. místo – 10000,- Kč
  2. místo - 7000,- Kč
  3. místo - 5000,- Kč
(Jedná se o celkovou částku v každém pořadí, která se bude dělit podle návrhu hodnotící komise. Částky jsou uvedeny před zdaněním.)
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku