Oddělení územního plánování

ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ


Oddělení zajišťuje především pořizování územně plánovací dokumentace (územních plánů a jejich změn) pro obce ve správě obce s rozšířenou působností Třinec (ORP Třinec).
Dále je pořizovatelem podkladů pro územně plánovací dokumentaci – tzv. územně analytické podklady na území ORP Třinec.

Územní členění ORP Třinec a rozdělení úředníků pořizujících územní plány jednotlivých obcí a jejich změny v ORP Třinec naleznete zde.

Územní plány obcí


Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování (dále jen Úřad územního plánování) v souladu s §6, odst.1, písm.c) Zákona č.183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, je pořizovatelem územních plánu a jejich změn pro obce ve svém správním obvodu.

Veškeré platné územně plánovací dokumentace jsou v plné (tištěné) verzi k nahlédnutí u pořizovatele, u obce, pro kterou jsou pořizovány, u příslušného krajského úřadu a u příslušných stavebních úřadů.

Dokladová dokumentace územně plánovací dokumentace je v originálu uložena u pořizovatele a v kopii u obce, pro kterou je územně plánovací dokumentace pořizována.

Údaje o vydaných územních plánech (v souladu s §165 stavebního zákona), o pořizování nových územních plánů a jejich změn jsou zveřejněny v následujících odkazech:

Územní plán obce Opatření obecné povahy ve správě ORP Třinec
Bystřice Obecně závazné předpisy
Hnojník (úřední deska)
Komorní Lhotka Obecní vyhlášky
Košařiska (úřední deska)
Nýdek (úřední deska)
Ropice Opatření obecné povahy
Řeka (úřední deska)
Smilovice (úřední deska)
Střítež (úřední deska)
Třinec Opatření obecné povahy
Vělopolí (úřední deska)
Vendryně (úřední deska)


Užitečné odkazy:
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku