Projekty

 

 

Zahrada v přírodním stylu MŠ Sosnová 367

 

 

 Město Třinec získalo dotaci  na realizaci projektu

 

„Zahrada v přírodním stylu MŠ Sosnová 367“, projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie

(z Evropského fondu pro regionální rozvoj/ Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

 

  www.sfzp.cz

www.opzp.cz

 

 

Název projektu: „Zahrada v přírodním stylu MŠ Sosnová 367“

žádost o poskytnutí dotace byla podána do Operačního programu Životní prostředí

 

Prioritní osa: 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu (ERDF)

oblast podpory: 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací

 

Identifikační číslo projektu: CZ.1.02/7.1.00/14.23045

 

Celkové výdaje projektu                  2 750 330,- Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje               454 960,- Kč

Dotace  OPŽP celkem                       2 65 832,- (90 % způsobilých výdajů)

z toho příspěvek ERDF/FS                 1 951 064,- Kč (85% způsobilých výdajů) 

spolufinancování ze SFŽP                   114 768,- Kč (5 % způsobilých výdajů)                                    

Vlastní podíl města                             229 537,- Kč (10% způsobilých výdajů)     

 

Realizace projektu: 2013- 9/2015

ZVA - 9/2016

 

Předmětem podpory je úprava zahrady při MŠ v přírodním stylu.

 

monitorovací ukazatele:

počet nově vytvořených materiálů a pomůcek pro EVVO - 1

 

 

Myšlenka přetvořit současnou zahradu na zahradu s výrazně přírodním charakterem je výsledkem spolupráce pedagogických pracovníků mateřské školy, dětí a jejich rodičů.

 

Vybudování prvků přírodní zahrady má napomoci opět začlenit přírodu s její proměnlivostí, určitou „divokostí“ a nespoutaností do života dětí jako samozřejmého partnera, kterého si budou vážit a respektovat ho, ale také si s ním hrát a soupeřit...

 

Velká rozloha zahrady poskytuje dostatečný prostor pro vytvoření přírodních enkláv, kde převládají přirozené struktury s kameny, kmeny stromů, pískem, oblázky, stromy, keři a květinami , které ve výsledku svým výrazem převládnou nad technickými prvky a vytvoří zajímavé a inspirativní prostředí pro dětské hry i poučení.

 

Snaha učitelského týmu, aby mohly všechny děti najednou trávit co nejvíce času na zahradě – a to i při deštivém počasí – vedla k záměru vytvořit čtyři odlišně pojaté části zahrady, vybavené přístřeškem pro pobyt v dešti i v parném slunečním dni.

 

Vstupní partie je věnována výtvarným a poznávacím činnostem, partie s velkou dlážděnou plochou a pódiem je vyhrazena pro dramatickou výchovu a aktivní pohybové hry včetně jízdy na koloběžkách a odrážedlech. Navazující travnatá plocha je upravena pro nejmenší děti, aby mohly z odrážedel sesednout a hned vběhnout na oblíbené pískoviště.

 

Další dvě partie jsou navrženy tak, aby umožňovaly jak aktivní pohybovou hru, tak tvořivé činnosti venku i v přístřešku, jímž je každá plocha vybavena.

 

Pestrým výběrem prvků je vybavena i plocha, ohraničená budovami, kde se nachází vstup do samostatné školní třídy a kde se schází i návštěvníci mateřského centra.

 

Takto pojatá struktura zahrady zajišťuje požadované mnohostranné využití celého prostoru a vytvoří zázemí pro všestrannou enviromentální výchovu dětí od poznávacích procesů po praktické činnosti.

 

jednotlivé tématické partie:

- Vstupní partie – příroda a tvořivost:

- Orlí teepee a bludiště – dramatická výchova a umění strategie

- Pro malé zálesáky

 - Zahrada smyslů a tvořivosti

- Pavoučí království

 

 

Bližší informace poskytne:

Ing. Monika Byrtusová, regionální rozvoj, tel: 558 306 239,  e-mail: monika.byrtusova@trinecko.cz

 

Mgr. Iveta Hudzietzová, ředitelka  ZŠ Kaštanová 412, Třinec, tel. 558 993 621, 558 993 622, 558 993 625 email: 7zs@7zstrinec.cz

 

 

 

 

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj/Fondu soudržnosti.

 

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku